Skrapan 7 med flera

Utökad byggrätt

Miljö- och Byggnämnden beslutade 2009-06-11 att ändring av detaljplan för del av kvartet Skrapan får upprättas.

Syftet med detaljplanen är att utöka byggnadsytan på fastigheten Skrapan 7 och att parkering skall samnyttjas på fastigheten Skrapan 10.

Detaljplanen har upprättats med enkelt planförfarande, vilket innebär att detaljplanen prövades för antagande direkt efter samråd om planförslaget.

Beslutet vann laga kraft 2010-03-25.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari