Tvätterskan 11 och 12

Idrott, handel

Planen antogs av miljö- och byggnämnden den 3 september 2009 och vann laga kraft 6 oktober 2009.

Syftet med planen är utökad byggrätt för idrott och handel.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari