Taket 1

Tillägg - Utökning av byggnadhöjd

Miljö- och byggnämnden antog 2012-12-06, § 293-12, detaljplan för Taket 1, Kiruna kommun. Beslutet vann laga kraft 2013-01-14.

Syftet med detaljplanen är att höja byggnadshöjden för att kunna tillåta högre byggnationer.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari