Traversen 1 och 2, Trailern 2 och 3 samt Industrin 9:7, del av

Parkering

Syftet med planen är att utöka antalet parkeringsplatser för befintlig handelsverksamhet i området för Industrin 9:7.

Planen möjliggör också att fastigheterna Trailern 2 och 3 samt Traversen 1 och 2 utökas.

I planen ges också utrymme för gång- och cykelväg längs Lastvägen för en mer trafiksäker lösning än tidigare.

Planen vann laga kraft 2010-05-18.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari