Vägaren

Tillägg - Handel

Miljö- och byggnämnden antog 2013-02-07, § 17-13, detaljplan för kvarteret Vägaren, Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2013-03-14.

Ändringen av detaljplanen syftar till att möjliggöra att del av byggnaden på fastigheten kan nyttjas till handel förutom till garage och bilvårdsändamål i enlighet med gällande detaljplan.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari