Skopföraren 9

Tillägg - Samlingslokal

Miljö- och Byggnämnden antog 2008-03-06 § 68-08, ändring av detaljplan för, Skopföraren 9, Ungdomens hus, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-04-08.

Det särskilda utlåtandet finns för påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari