A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Kallelser och protokoll
 2. Karesuando 24:1 samt 10:3, del av
 3. Karesuando simhall
 4. Karesuando skola
 5. Karhuniemi, Luossavaara 1:2 och Kiruna 1:1, del av
 6. Kartor och geografisk information
 7. Kastanjens förskola
 8. Kauppinen - områdesbestämmelse
 9. Kemikalier
 10. Kilen 5, Vilan
 11. Kiruna 1:1, del av, Kiruna 1:173, del av
 12. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm
 13. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm, fläkthus
 14. Kiruna 1:1, del av, Södra deponiområdet
 15. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten
 16. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten, tillägg
 17. Kiruna 1:1, del av, Viscariagruvan
 18. Kiruna 1:1, del av, Östra industriområdet
 19. Kiruna 1:173, del av samt Tuolluvaara 1:1, del av, Kapellet
 20. Kiruna 1:1 med flera, Viscaria
 21. Kiruna 1:310, del av, Kiruna flygplats utvecklingsområde 1
 22. Kirunafilm
 23. Kirunakortet
 24. Kirunastipendiet 2023
 25. Klagomål och synpunkter
 26. Klagomålshantering
 27. Kommun & demokrati
 28. Kommunala bolag och stiftelser
 29. Kommunal hälso- och sjukvård
 30. Kommunens krisorganisation
 31. Kommunen som arbetsgivare
 32. Kommunens organisation
 33. Kommunens planarbete
 34. Kommunfakta
 35. Kommunfullmäktige
 36. Kommunkontakten
 37. Kommunstyrelsen
 38. Kompostering
 39. Konsumentvägledning
 40. Kontakt socialförvaltningen
 41. Kontrollplan
 42. Korttidsboende
 43. Kottens förskola
 44. Kriget i Ukraina - information och råd
 45. Kristeam och krishantering
 46. Krämaren, del av, Välten med flera
 47. Kuljetuspalvelut
 48. Kulturhistoriska byggnader och miljöer
 49. Kulturhuvudstad 2029
 50. Kulturmiljöprogram
 51. Kulturskolan
 52. Kunta ja politiikka
 53. Kunta ja politiikka
 54. Kurravaara, del av, Kurravaara 6:2 med flera, del av
 55. Kurravaara 3:2, del av
 56. Kurravaara 3:3 med flera
 57. Kurravaara 6:1 med flera, Kallovaara
 58. Kvalitet, synpunkter och klagomål
 59. Kyytipalvelu