A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Kallelser och protokoll
 2. Karesuando 24:1 samt 10:3, del av
 3. Karesuando simhall
 4. Karesuando skola
 5. Karhuniemi, Luossavaara 1:2 och Kiruna 1:1, del av
 6. Kartor och geografisk information
 7. Kastanjens förskola
 8. Kauppinen - områdesbestämmelse
 9. Kemikalier
 10. Kilen 5, Vilan
 11. Kiruna 1:1, del av, Kiruna 1:173, del av
 12. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm
 13. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm, fläkthus
 14. Kiruna 1:1, del av, Södra deponiområdet
 15. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten
 16. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten, tillägg
 17. Kiruna 1:1, del av, Viscariagruvan
 18. Kiruna 1:1, del av, Östra industriområdet
 19. Kiruna 1:173, del av samt Tuolluvaara 1:1, del av, Kapellet
 20. Kiruna 1:1 med flera, Viscaria
 21. Kiruna 1:310, del av, Kiruna flygplats utvecklingsområde 1
 22. Kirunakortet
 23. Kirunastipendiet
 24. Klagomål och synpunkter
 25. Klagomålshantering
 26. Kommun & demokrati
 27. Kommunala bolag och stiftelser
 28. Kommunal hälso- och sjukvård
 29. Kommunens krisorganisation
 30. Kommunen som arbetsgivare
 31. Kommunens organisation
 32. Kommunens planarbete
 33. Kommunfakta
 34. Kommunfullmäktige
 35. Kommunkontakten
 36. Kommunstyrelsen
 37. Kompostering
 38. Konsumentvägledning
 39. Kontakt socialförvaltningen
 40. Kontrollplan
 41. Korttidsboende
 42. Kottens förskola
 43. Kriget i Ukraina - information och råd
 44. Kristeam och krishantering
 45. Krämaren, del av, Välten med flera
 46. Kuljetuspalvelut
 47. Kulturhistoriska byggnader och miljöer
 48. Kulturmiljöprogram
 49. Kulturskolan
 50. Kunta ja politiikka
 51. Kunta ja politiikka
 52. Kurravaara, del av, Kurravaara 6:2 med flera, del av
 53. Kurravaara 3:2, del av
 54. Kurravaara 3:3 med flera
 55. Kurravaara 6:1 med flera, Kallovaara
 56. Kvalitet, synpunkter och klagomål
 57. Kyytipalvelu