A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Kallelser och protokoll
 2. Karesuando 24:1 samt 10:3, del av
 3. Karesuando simhall
 4. Karesuando skola
 5. Karhuniemi, Luossavaara 1:2 och Kiruna 1:1, del av
 6. Kartor och geografisk information
 7. Kastanjens förskola
 8. Kauppinen - områdesbestämmelse
 9. Kemikalier
 10. Kilen 5, Vilan
 11. Kiruna 1:1, del av, Kiruna 1:173, del av
 12. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm
 13. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm, fläkthus
 14. Kiruna 1:1, del av, Södra deponiområdet
 15. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten
 16. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten, tillägg
 17. Kiruna 1:1, del av, Viscariagruvan
 18. Kiruna 1:1, del av, Östra industriområdet
 19. Kiruna 1:173, del av samt Tuolluvaara 1:1, del av, Kapellet
 20. Kiruna 1:1 med flera, Viscaria
 21. Kiruna 1:310, del av, Kiruna flygplats utvecklingsområde 1
 22. Kirunafilm
 23. Kirunakortet
 24. Kirunastipendiet
 25. Klagomål och synpunkter
 26. Klagomål på nämnd eller tjänsteperson
 27. Klagomål på ställföreträdare
 28. Kommun & demokrati
 29. Kommunala bolag och stiftelser
 30. Kommunal hälso- och sjukvård
 31. Kommunens krisorganisation
 32. Kommunen som arbetsgivare
 33. Kommunens organisation
 34. Kommunens planarbete
 35. Kommunfakta
 36. Kommunfullmäktige
 37. Kommunkontakten
 38. Kommunstyrelsen
 39. Kompostering
 40. Konsumentvägledning
 41. Kontakt socialförvaltningen
 42. Kontrollplan
 43. Korttidsboende
 44. Kottens förskola
 45. Kriget i Ukraina - information och råd
 46. Kristeam och krishantering
 47. Krämaren, del av, Välten med flera
 48. Kuljetuspalvelut
 49. Kulturarrangemang
 50. Kulturhistoriska byggnader och miljöer
 51. Kulturmiljöprogram
 52. Kulturskolan
 53. Kunta ja politiikka
 54. Kunta ja politiikka
 55. Kurravaara, del av, Kurravaara 6:2 med flera, del av
 56. Kurravaara 3:2, del av
 57. Kurravaara 3:3 med flera
 58. Kurravaara 6:1 med flera, Kallovaara
 59. Kvalitet, synpunkter och klagomål
 60. Kyytipalvelu