A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Kallelser och protokoll
 2. Karesuando 24:1 samt 10:3, del av
 3. Karesuando simhall
 4. Karesuando skola
 5. Karhuniemi, Luossavaara 1:2 och Kiruna 1:1, del av
 6. Kartor och geografisk information
 7. Kastanjens förskola
 8. Kauppinen - områdesbestämmelse
 9. Kemikalier
 10. Kilen 5, Vilan
 11. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm
 12. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm, fläkthus
 13. Kiruna 1:1, del av, Södra deponiområdet
 14. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten
 15. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten, tillägg
 16. Kiruna 1:1, del av, Östra industriområdet
 17. Kiruna 1:173, del av samt Tuolluvaara 1:1, del av, Kapellet
 18. Kiruna 1:1 med flera, Viscaria
 19. Kiruna 1:310, del av, Kiruna flygplats utvecklingsområde 1
 20. Kirunakortet
 21. Kirunastipendiet
 22. Klagomål och synpunkter
 23. Klagomålshantering
 24. Kommun & demokrati
 25. Kommunala bolag och stiftelser
 26. Kommunal hälso- och sjukvård
 27. Kommunens krisorganisation
 28. Kommunen som arbetsgivare
 29. Kommunens organisation
 30. Kommunens planarbete
 31. Kommunfakta
 32. Kommunfullmäktige
 33. Kommunkontakten
 34. Kommunstyrelsen
 35. Kompostering
 36. Konsumentvägledning
 37. Kontakt socialförvaltningen
 38. Kontrollplan
 39. Korttidsboende
 40. Kottens förskola
 41. Kriget i Ukraina - information och råd
 42. Kristeam och krishantering
 43. Krämaren, del av, Välten med flera
 44. Kuljetuspalvelut
 45. Kulturhistoriska byggnader och miljöer
 46. Kulturmiljöprogram
 47. Kulturskolan
 48. Kunta ja politiikka
 49. Kunta ja politiikka
 50. Kurravaara, del av, Kurravaara 6:2 med flera, del av
 51. Kurravaara 3:2, del av
 52. Kurravaara 3:3 med flera
 53. Kurravaara 6:1 med flera, Kallovaara
 54. Kvalitet, synpunkter och klagomål
 55. Kyytipalvelu