A till Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö
 1. Kallelser och protokoll
 2. Karesuando 24:1 samt 10:3, del av
 3. Karesuando simhall
 4. Karesuando skola
 5. Karhuniemi, Luossavaara 1:2 och Kiruna 1:1, del av
 6. Kartor och geografisk information
 7. Kastanjens förskola
 8. Kauppinen - områdesbestämmelse
 9. Kemikalier
 10. Kilen 5, Vilan
 11. Kiruna 1:1, del av, Kiruna 1:173, del av
 12. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm
 13. Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm, fläkthus
 14. Kiruna 1:1, del av, Södra deponiområdet
 15. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten
 16. Kiruna 1:1, del av, Södra infarten, tillägg
 17. Kiruna 1:1, del av, Viscariagruvan
 18. Kiruna 1:1, del av, Östra industriområdet
 19. Kiruna 1:173, del av samt Tuolluvaara 1:1, del av, Kapellet
 20. Kiruna 1:1 med flera, Viscaria
 21. Kiruna 1:310, del av, Kiruna flygplats utvecklingsområde 1
 22. Kirunafilm
 23. Kirunakortet
 24. Kirunastipendiet
 25. Klagomål och synpunkter
 26. Klagomål på nämnd eller tjänsteperson
 27. Klagomål på ställföreträdare
 28. Kommun & demokrati
 29. Kommunala bolag och stiftelser
 30. Kommunal hälso- och sjukvård
 31. Kommunalt handlingsprogram
 32. Kommunens krisorganisation
 33. Kommunen som arbetsgivare
 34. Kommunens organisation
 35. Kommunens planarbete
 36. Kommunfakta
 37. Kommunfullmäktige
 38. Kommunkontakten
 39. Kommunstyrelsen
 40. Kompostering
 41. Konsumentvägledning
 42. Kontakt socialförvaltningen
 43. Kontrollplan
 44. Korttidsboende
 45. Kottens förskola
 46. Kriget i Ukraina - information och råd
 47. Kristeam och krishantering
 48. Krämaren, del av, Välten med flera
 49. Kuljetuspalvelut
 50. Kulturarrangemang
 51. Kulturhistoriska byggnader och miljöer
 52. Kulturmiljöprogram
 53. Kulturskolan
 54. Kunta ja politiikka
 55. Kunta ja politiikka
 56. Kurravaara, del av, Kurravaara 6:2 med flera, del av
 57. Kurravaara 3:2, del av
 58. Kurravaara 3:3 med flera
 59. Kurravaara 6:1 med flera, Kallovaara
 60. Kvalité
 61. Kvalitet, synpunkter och klagomål
 62. Kyytipalvelu