Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm, fläkthus

Utökad byggrätt - tillägg

Miljö- och byggnämnden antog 2012-08-30, §213-12, detaljplan för Luossajärvi ny damm – fläkthus del av Kiruna 1:1, Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2012-10-09.

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra uppförande av två fläkthus för ventilation av den nya huvudnivån KUJ 1365 i Kirunavaaragruvan. Byggnadsarean har utökas till 1 500 m2 från samrådets 800 m2 för att säkerställa att en värmeåter­vinningsanläggning kan inrymmas i anslutning till fläkthusen.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari