Kiruna 1:1, del av, Luossajärvi damm

Ny damm

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag av miljö- och byggnämnden 2008-10-23 § 253-08 att ändra detaljplanen för Luossajärvi med anledning av LKAB:s planer att bygga en ny damm över Luossajärvi för att undvika att sjövatten dränerar in i gruvan. När LKAB, som planerat utökar brytningen av sjömalmen och samtidigt tar en ny huvudnivå i drift sker en ytterligare utbredning av dagbrottet åt nordost.

Syftet med planen är att göra det möjligt att under trygga förhållanden fortsätta brytningen av den norra delen av Kiirunavaaramalmen (sjömalmen). Detaljplanen gör det möjligt att anlägga en ny damm i ett nytt läge och att därefter tömma ca 30 % av Luossajärvis volym. Syftet med tömningen är att minska riskerna för inläckage i gruvan och att möjliggöra brytningen av den så kallade sjömalmen

Planen antogs av kommunfullmäktige den 21 februari 2011 och vann laga kraft 2011-03-22.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari