Kiruna 1:1, del av, Södra infarten

Gruvindustri

Miljö- och byggnämnden beslutade år 2006 att en ny detaljplan för södra infarten skulle upprättas. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny infartsväg till LKAB:s gruva på fastigheten Kiruna 1:1.

I samband med planläggningen av den nya järnvägen beslutade miljö- och byggnämnden att en godsbangård i anslutning till södra infarten skulle planläggas, vilket ingår i planförslaget.

Miljö- och byggnämnden antog 2008-12-10, § 288-08, detaljplan för, Södra infarten, i Kiruna kommun, avseende gruvindustri, väg.

Beslutet vann laga kraft 2009-01-09.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari