Linbanan 1 med flera, Torg och handelsgata

Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan. Planområdet är markerat. Det skrafferade cirkulära området är detaljplanelagt för stadshuset. Det skrafferade rektangulära området är undantaget från antagandet.
Utdrag ur Kiruna utvecklingsplan. Planområdet är markerat. Det skrafferade cirkulära området är detaljplanelagt för stadshuset. Det skrafferade rektangulära området är undantaget från antagandet.

Nytt centrum

Kommunfullmäktige antog 2016-06-30, § 71, detaljplan för Linbanan 1 med flera, Torg och handelsgata, i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2016-07-22.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra för ett nytt centrum. Inom planområdet ska större delen av Kirunas nya stadskärna byggas. Det ska bli en tät stadskärna kring ett nytt stadstorg.

Detaljplanen medger byggrätt för uppförande av bebyggelse innehållande centrumfunktioner såsom handel, kontor, kulturhus med mera och även bostäder, förskola, hotell och parkeringsanläggningar.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari