Jukkasjärvi 59:2, Icehotel

Pelarsal i ishotellet

Turistisk verksamhet

Miljö- och byggnämnden antog 2013-05-30, § 102-13, detaljplan för Jukkasjärvi 59:2 i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2013-07-10.

Detaljplanen omfattar den västra delen av Icehotel i Jukkasjärvi.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnader innehållande hantering av is och snö samt mindre skaliga byggnader med samma ändamål invid Torne älv. Utöver det tillkommer anordnande av parkering.

Samrådsredogörelsen och utlåtandet finns till påseende hos Kiruna kommun.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari