Industrin, del av, Traktorn 9 med flera

Tillägg - Utökning av byggnadhöjd

Miljö- och Byggnämnden antog 2008-09-04 § 213-08, ändring av detaljplan för del av Industrin, Kv Traktorn 9, Välten 4 och Välten 11 i Kiruna kommun, avseende ändring av byggnadshöjd.

Beslutet vann laga kraft 2008-10-10.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari