Luossavaara 1:2 med flera

Vy från Luossavaara mot staden och Kiirunavaara kl. 07.15. © Kjell Törmä

Bostäder

Kommunfullmäktige antog 2014-06-18, § 147, detaljplan för del av Luossavaara 1:2 m.fl i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2014-07-17.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra utbyggnad av bostäder, hotell, kontor, handel och skola. Detaljplanen möjliggör även en framtida skidbro över E10 som kan knyta ihop området med skidbacken Loussavaara och dess skidliftar.

I ett första skede planeras 150 bostäder i området. Planen ger möjlighet att bygga ytterligare 100 bostäder i ett senare skede.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari