Läraren 1, del av

Hotellbyggnad Läraren 1

Hotellverksamhet

Detaljplanen vann laga kraft den 1 juli 2017.

Syftet med detaljplanen är att tillåta ytterligare hotellverksamhet inom fastigheten Läraren. Den före detta Norrmalmsskolan har under en längre tid varit i enskild ägo och är sedan fem år tillbaka ombyggd till hotell. Ägaren har intentionen att utveckla verksamheten genom att utöka antalet bäddar samt utveckla tillhörande aktiviteter med bad och gym.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari