Linbanan 1

Illustration av stadshuset Kristallen

Nytt stadshus

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 22 april 2014 § 91.

Beslutet vann laga kraft 2015-07-16 enligt mark- och miljödomstolens beslut 2015-06-25 (mål nr P 2288-14).

Syftet med detaljplanen är att uppföra ett nytt stadshus och länskonstmuseum på del av fastigheten Linbanan 1 i östra Kiruna.

Detaljplanens lokalisering och kvartersstruktur utgår ifrån det vinnande förslaget för Kirunas nya stadskärna, ”Kiruna 4-ever”.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari