Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, del av, Kebnekaise fjällstation

Tillägg - Utökning av byggrätt

Syftet med planändringen, med stöd av tillägg till gällande detaljplan från 1979, är att utöka byggrätten för huvudbyggnaden på Kebnekaise fjällstation.

Miljö- och Byggnämnden antog 2008-05-30, § 165-08, ändring av detaljplan för Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1, Kebnekaise fjällstation, gällande utökad byggrätt i Kiruna kommun.

Beslutet vann laga kraft 2008-07-04.

Planskede

Planskede: Laga kraft

Kontakt

Senast uppdaterad •
Sidan publicerad av • Lisbeth Pekkari